Úvodní stránka Homepage Nach Hause Casa домой
   

Vzdělávání

Vzdělávání - Infinity method

Ve dnech 1. - 2. 10. 2015 proběhlo v Rehabilitačním ústavu Brandýs nad Orlicí

IX. BRANDÝSKÉ SYMPÓZIUM
s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie

Téma lékařské sekce: Léčebná rehabilitace u dětských onemocnění

Téma sesterské sekce: Rehabilitační ošetřovatelství, Komplikace v ošetřovatelské péči

Ve dnech 18. - 19. 9. 2014 proběhlo v Rehabilitačním ústavu Brandýs nad Orlicí

VIII. BRANDÝSKÉ SYMPÓZIUM
s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie

Téma lékařské sekce: Bránice, dno ústní, dno pánevní a jejich vztahy i interním poruchám a k pohybovému systému

Téma sesterské sekce: Ošetřovatelství v sesterské praxi, Specifické aspekty péče při práci středního zdravotnického personálu

Ve dnech 26. - 27. 9. 2013 proběhlo v Rehabilitačním ústavu Brandýs nad Orlicí

VII. BRANDÝSKÉ SYMPÓZIUM
s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie 

Téma: Bolest a pohybový aparát. 

26. 9. 2013 Čtvrtek   LÉKAŘSKÁ SEKCE
 
I. blok - 9:30 - 10:55
Předsednictvo: Opavský J., Tomanová M.
 
 
 
 
 
1.      Co potřebuje rehabilitovaný pacient s chronickými bolestmi - od diagnózy k terapii
Prof. MUDr. Jaroslav Opavský, CSc.                                              09:30 - 10:15
Katedra fyzioterapie FTK UP, Olomouc
 
2.      Pohybový aparát z pohledu celostní medicíny
MUDr. Věra Dolejšová, prim MUDr. Michaela Tomanová, MBA      10:15 - 10:40
Homeopatie a akupunktura, Praha
Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí
 
 
Diskuze                                   10:40 - 10:50
Coffee break                           10:50 - 11:20
 
II. blok - 11:20 - 12:45
Předsednictvo: Tomanová M., Smékal D.
 
 
3.      Naše zkušenosti při rehabilitaci onemocnění páteře -
kazuistiky a případová studie ovlivnění bolesti

prim. MUDr. Michaela Tomanová, MBA                                11:20 - 12:05  
Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí
 
4.      Fyzikální terapie v léčbě bolesti
Mgr. Josef Urban                                                                   12:05 - 12:20
Katedra fyzioterapie FTK UP, Olomouc

5.      Myofasciální syndrom v rehabilitaci                                                               
PhDr. David Smékal, Ph.D.                                                        12:20 - 12:35
Katedra fyzioterapie FTK UP, Olomouc
 
Diskuze                                   12:35 - 12:45
 
6.      Nové technologie ve fyzikální léčbě, IV. generace BTL přístrojů pro fyzikální terapii
Ing. Radovan Sedlář                                                                                 12:50 - 13:00

Oběd                                      13:00 - 13:45


 
III. blok - 13:45 - 15:00
Předsednictvo: Pilný J., Konečný P.
 
 
7.      Rehabilitace bolestivých stavů pacientů se spondylolistezou
prim. MUDr. Petr Konečný, Ph.D., MBA                                    13:45 - 14:00
Centrum léčebné rehabilitace Prostějov
Katedra fyzioterapie LF MU, Brno
 
8.      Diferenciální diagnostika bolesti kolene
Doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D.                                                14:00 - 14:15
Ortopedické oddělení, Pardubická krajská nemocnice, Pardubice
 
9.      Diferenciální diagnostika bolesti ramene
MUDr. Michal Tuček                                                                               14:15 - 14:30
Oddělení ortopedie a traumatologie ÚVN a kliniky traumatologie 1. LF UK a ÚVN, Praha
 
Diskuze                                   14:30 - 14:40
Coffee break                           14:40 - 15:10
 
 
IV. blok - 15:10 - 16:45
Předsednictvo:Opavský J.
 
 
10. Ideomotorické funkce                                                    
Prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.                                                 15:10 - 16:35
Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol, Praha       

                                              
Diskuse                                   16:35 - 16:45
 


27. 9. 2012 Pátek       LÉKAŘSKÁ SEKCE
 
I. blok - 9:00 - 10:20
Předsednictvo: Tomanová M., Kövári M.
 
 
1.      Botulotoxin v terapii chronické migrény                                 09:00 - 09:50
doc. Dr. med. Marcela Lippertová-Grünerová, prim. MUDr. Michaela Tomanová, MBA
ANR Bonn, Medizinische Fakultät der Universität zu Köln, Německo
Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí
 
2.      Bolesti hlavy - diferenciální diagnostika a  terapie
prim. MUDr. Martina Kövári                                                       09:50 - 10:10
Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol, Praha
 
Diskuse                                   10:10 - 10:20
Coffee break                           10:20 - 10:50
 
II. blok - 10:50 - 12:20
Předsednictvo: Véle F., Chaloupka R.
 
 
3.      Pohybový systém a bolest                                                                                 
Doc. MUDr. František Véle, CSc.                                                           10:50 - 11:20
UK FTVS - katedra fyzioterapie, Praha

4.      Diferenciální diagnostika bolesti páteře                                                                    
Doc. MUDr. Richard Chaloupka, CSc.                                                    11:20 - 11:40
Ortopedická klinika FN Bohunice, Brno
 
5.      Psychologické procesy při chronické bolesti                                                              
PhDr. Petr Knotek, CSc.                                                                         11:40 - 12:00
Centrum pro léčení a výzkum bolestivých stavů FN Motol, Praha

6.      Psychologická diagnostika bolestivých stavů
PhDr. Petr Knotek, CSc.                                                                         12:00 - 12:20
Centrum pro léčení a výzkum bolestivých stavů FN Motol, Praha
 
                                   
Diskuze                                    12:10 - 12:20
Oběd                                      12:20 - 13:20
 


 
III. blok - 13:20 - 14:35
Předsednictvo: Skovajsa V., Lachman H.
 
 
7.      Stehnibol brnivý                                                           
MUDr. Vojtěch Skovajsa                                                                        13:20 - 13:40
Neurologické oddělení Nemocnice na Homolce, Praha
 
8.      Brnibol stehnivý                                                
MUDr. Hynek Lachman                                                                           13:40 - 14:00
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

9.      Po stopě tajemného stehnobolu a podivného bolebrně - kasuistika                          
MUDr. Petr Michalíček                                                                            14:00 - 14:10
Vojenský rehabilitační ústav Slapy, Slapy nad Vltavou

10. Neuropatická bolest - principy terapie
MUDr. Hynek Lachman                                                                           14:10 - 14:25
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha


Diskuse                                   14:25 - 14:35                                                            
Závěr sympózia                       14:35
  
 
Ve dnech 13. - 14. 9. 2012 proběhlo v Rehabilitačním ústavu Brandýs nad Orlicí
 

VI. BRANDÝSKÉ SYMPÓZIUM
s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie 

Téma: Neurorehabilitace u neurologických i ortopedických onemocnění.  

IV. Janskolázeňské symposium 

Janské Lázně 12.–14. 1. 2012


Ve dnech 15. - 16. 9. 2011 se uskutečnilo v Rehabilitačním ústavu Brandýs nad Orlicí

V. BRANDÝSKÉ SYMPÓZIUM
s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie 

III. Konference z kineziologie v Léčebných lázních Bohdaneč, a.s.  

24. - 25. února 2011

 

Ve dnech 9. - 10. 9. 2010 se uskutečnilo v Rehabilitačním ústavu Brandýs nad Orlicí

 IV. BRANDÝSKÉ SYMPÓZIUM

ODBORNÝ GARANT
Doc. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. - přednosta Kliniky rehabilitace
2. LF UK a FN Motol, Praha
Prof. MUDr. Jan Štulík, CSc. - primář Spondylochirurgické oddělení FN Motol a 2. LF UK, Praha

ORGANIZAČNÍ SEKRETÁŘ
prim. MUDr. Michaela Tomanová, MBA - ředitelka Rehabilitačního ústavu Brandýs nad Orlicí

TÉMA
Onemocnění páteře
Rehabilitační, konzervativní a operační léčba


     

Soubory ke stažení

Popis Název souboru Ikona kB
Pozvánka na Sympózium V BRANDÝSKÉ SYMPÓZIUM.pdf 413.479 kB
Pozvánka na Sympózium 2012 VI. brandyske sympozium informace 2.pdf 292.723 kB
 
 
 
Copyright © 2014 Infinity Method | Powered and created by Webové studio Pixel Design | XHTML 1.0 | CSS 2